Het project

Wat is het doel van deze site

Edit Page “Home”

Als onderzoekers in de psychiatrie zijn we geïnteresseerd in het gedrag, de beleving of interactie van mensen met zichzelf, omgeving of anderen. Het is daarom in psychiatrisch onderzoek belangrijk om goed gedefinieerd te hebben waar je in geïnteresseerd bent. Bijvoorbeeld als je wil weten hoe slaaptekort verband houdt met sombere gevoelens, is het belangrijk dat mensen weten wat er verstaan wordt onder sombere gevoelens. Of als je met een experiment wilt uitzoeken of stress meer leidt tot sociaal terug trekken, is het belangrijk om te beschrijven op welke manier je sociaal terug trekken meet.

Er zijn veel begrippen in de psychiatrie die we belangrijk vinden om te onderzoeken, maar die ook een hoge mate van abstractie hebben. Een voorbeeld daarvan is compulsiviteit. Het is niet meteen eenduidig wat ik bedoel als ik bepaald gedrag compulsief noem. Compulsiviteit wordt vaak gelinked aan verschillend stoornissen, zoals drugsgebruik bij verslaving, compulsies bij dwangstoornis of excessief sporten of letten op calorieën bij eetstoornissen. Dit zijn erg uiteenlopende gedragingen, waardoor je je kan afvragen wanneer noemen we gedrag precies compulsief? Heeft het te maken met de herhaling van bepaalde gedragingen, hoe erg iemand eronder lijdt, of hoe dysfunctioneel het gedrag is? Wij denken dat psychiatrisch onderzoek er baat bij zou hebben om de begrippen, belevingen, constructen, symptomen en aandoeningen waar we in geïnteresseerd zijn beter te definiëren en hierover te discussiëren.

Omdat het gaat om de ervaringen, belevingen en gedragingen van mensen hebben vinden we het belangrijk om hiervoor input te krijgen van anderen: clinici, patiënten, andere onderzoekers, familieleden van patiënten of mensen die op een andere manier een link hebben met het onderwerp.

Waarom we definities belangrijk vinden

Hoe we iets definiëren bepaald hoe we er tegen aan kijken en vaak ook hoe iets wordt beleeft. En heel belangrijk voor onderzoek: hoe het wordt onderzocht. Bijvoorbeeld doordat we verschillende soorten gedrag, geassocieerd met verschillende stoornissen, onder compulsiviteit scharen, wordt verondersteld dat er zoiets is als ‘compulsief gedrag’. Iets wat als zodanig onderzocht kan worden en een bepaalde essentie heeft. Vervolgens schrijven we beurzen om ‘compulsiviteit’ te onderzoeken, en gaan we op zoek naar compulsieve hersengebieden etc. Maar als we kijken naar de definities die in de onderzoeken worden gebruikt, lopen die erg uit elkaar en vaak worden ze niet eens gegeven. Dit maakt onderzoek vaag, en de resultaten moeilijk te interpreteren. Zo kan een slechte definiëring er bijvoorbeeld voor zorgen dat we onder dezelfde noemer, naar verschillende dingen kijken. Ook helpt het formuleren van een definitie ons een aantal aannames duidelijk te krijgen. Kan je bijvoorbeeld over compulsief gedrag spreken als iemand er zelf geen last van heeft?

Hoe kan empirisch onderzoek hierbij helpen

Empirisch onderzoek kan zeker een rol spelen in het construeren en definiëren van psychologische en psychiatrische begrippen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een psychologisch construct zoals compulsiviteit te vormen door te kijken naar onderlinge samenhang van symptomen. Een voorbeeld hiervan is om symptomen en gedragingen die relevant zijn voor psychiatrie te meten en te kijken hoe ze met elkaar verband houden doormiddel van een netwerk of factor analyse. In deze blog post wordt een onderzoek beschreven waarbij er een compulsiviteits dimensie wordt gevonden door te kijken naar de samenhang tussen items van verschillende psychiatrische vragenlijsten. Vervolgens kan je op basis van de gevonden, samenhangende items, een definitie formuleren.

Waarom we een brede discussie belangrijk vinden

Maar we denken dat het ook belangrijk is om te weten hoe begrippen worden gebruikt. Daarom hebben we in dit artikel gekeken naar hoe ‘compulsiviteit’ werd gebruikt in psychiatrisch onderzoek. Naast hoe het in de literatuur wordt gebruikt, vinden we het ook belangrijk om te weten hoe deze begrippen maatschappelijk en klinisch worden gebruikt. Het gaat vaak in de psychiatrie om begrippen die zich afspelen in de beleving van mensen. Het zijn levende begrippen waarbij hoe we de begrippen gebruiken, ook invloed heeft op wat het precies bekent. Daarom willen we graag weten hoe het wordt gebruikt. Bijvoorbeeld, wanneer bestempelen clinici gedrag als compulsief. En hoe wordt compulsiviteit door mensen zelf beleefd? Daarnaast zijn we ook benieuwd naar wat precies de overeenkomsten zijn tussen de verschillende handelingen die compulsief genoemd worden? We denken niet dat discussie leidt tot pasklare antwoorden. Maar hopen dat we zo een beter beeld krijgen bij hoe er van verschillende kanten tegen deze begrippen aan wordt gekeken.

Blog

We hopen dat deze site gaat helpen met de interactie tussen ons als onderzoekers en mensen die met psychiatrie te maken hebben in hun leven of om andere reden hier interesse in hebben. Daarom denken we dat het ook belangrijk is om wat meer te vertellen over waar wij mee bezig zijn en zullen we ook af en toe een blog schrijven over de onderwerpen die ons bezig houden en de resultaten van ons onderzoek.