Compulsiviteit

Op het Amsterdam UMC locatie AMC wordt veel onderzoek gedaan naar allerlei vormen van compulsief gedrag, zoals bijvoorbeeld bij verslaving, of bij mensen met een dwangstoornis. Hierdoor raakten we geïnteresseerd in de overlap tussen compulsief gedrag bij verschillende stoornissen. Wanneer noemen we gedrag precies compulsief, is er overlap in wat compulsief gedrag veroorzaakt?

Literatuur

We zijn eerste op zoek gegaan in de onderzoeksliteratuur naar een definitie voor compulsief gedrag. Welke definities worden in onderzoek gebruikt, waar zit de overlap en waar het verschil. We vonden bijvoorbeeld overlap in dat de meeste definities spreken over herhaald, of repetitief gedrag, en ook weergeven dat er sprake is van negatieve consequenties.  Maar er bleven ook veel vragen over, zoals, hoe belangrijk is iemands subjectieve beleving van compulsief gedrag. Kan gedrag compulsief zijn als iemand het niet als zodanig ervaart. Je kan hier het artikel lezen.

Vragenlijst

Als een volgende stap willen we graag jouw input. Wat denk jij dat belangrijk is voor een definitie van compulsief gedrag. Hoe belangrijk is de subjectieve beleving, en is er iets gemeenschappelijks aan alle verschillende vormen van compulsief gedrag. Om meer inzicht in te krijgen hoe verschillende mensen hierover denken hebben we een vragenlijst opgesteld. Je kan deze hier beantwoorden (and here in English).