Autonomie

Autonomie in de psychiatrie

Met het onderzoeksproject over autonomie in de psychiatrie, willen we onderzoeken hoe autonomiehet gevoel in hoeverre je sturing hebt om je leven naar eigen waarden in te kunnen richtenis aangedaan in psychiatrische stoornissen. We denken dat dit een belangrijk aspect is van iemands kwaliteit van leven waar vaak maar weinig aandacht voor is. Daarom willen we hier meer onderzoek naar doen, zoals kijken hoe autonomie is aangedaan bij verschillende stoornissen, en wat belangrijk is om het gevoel van autonomie weer te versterken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s